Logga in

Produktmärkning

Enligt EU-direktiv 1169/2011 som rör Livsmedelsinformation har kunden  rätt att  få omfattande information om varan före köpet, om denna information inte kan ges får varan inte säljas. För Menigos del innebär detta att både vår e-handel och vår säljorganisation måste ha tillgång till informationen på ett rationellt sätt och den enda praktiska lösningen är elektronisk information i en standardiserad informationsbärare.  

 

Som informationsbärare från leverantör/producent använder Menigo både Validoo Items och Dabas tjänster.  Använder ni någon av dessa tjänster får Menigo del av informationen automatiskt när VCD hämtas. Gamla VCD som uppdateras med ny livsmedelsinformation måste dock skickas om.  Om ni enbart använder Dabas behöver ni säkerställa att samtliga artiklar som ni säljer till Menigo finns registrerade.  

 

Om ni inte använder något av ovanstående tjänster för att skicka eletkronisk artikelinformation är detta en anmodan om att ni bör ansluta till någon tjänst för detta. Vår rekommendation är GS1´s tjänst Validoo Item via någon av deras samarbetspartner.

 

Lista på dessa finns här:

http://www.validoo.se/support/validoo-item/valja-och-verifiera-system

Kontakta respektive systemleverantör för mer information.


En alternativ lösning är tjänsten Dabas. Mer information finns här: http://www.dabas.com


Har ni frågor kan ni kontakta oss här: admininkop@menigo.seTill toppen