Logga in

Prisaviseringar

Prisändringar

Nedanstående dokument ska alltid skickas in till Menigo:

  1. Prisaviseringsunderlag - hämta mall här
  2. Ordinarie grundprislista 
  3. Följebrev med motivering till prisändringsaviseringen - hämta mall här

Prisjusteringar ska motiveras av publika index med grafer på prisutveckling gällande råvaror,  tex

    • Råvarubörser
    • Branchindex som till exempel Agronomics brödveteindex
    • Mintec

 

Alla prisändringar ska aviseras minst 12 veckor i förväg - läs mer här

 

Endast korrekt ifyllda aviseringsunderlag accepteras - läs mer här

 

Felaktiga eller ej kompletta underlag kommer att förkastas i sin helhet.

 

Maila alla underlag till prisavisering@menigo.se

 

Uppge i ämnesraden "Prisavisering samt ert företags namn och datum för ikraftträdande" (t ex Prisavisering Kalles Chokladfabrik 2014-02-03).

Det är viktigt att notera att en prisavisering inte med automatik innebär att vi har accepterat prisändringen. En aviserad prisändring kan bli föremål för förhandling, du blir då kontaktad av ansvarig Kategorichef.Till toppen